JAVAKONSULENTER

 

Behov for en konsulent til kortere eller lengre oppdrag?

Mye av vår hverdag som IT-konsulenter består av å være innleid konsulent hos bedrifter som har et midlertidig behov.

Vi har fra tid til annen flere gode konsulenter inne for slike oppdrag. Vår sjefsutvikler Erik Dahl Østvang har snart 10 års erfaring som konsulent og fast ansatt innen webutvikling med fokus på Java og databaser. Han er sertifisert java programmerer fra Sun SCJP for Java EE 6, samt sertifisert Web Services utvikler fra Oracle.

Ta kontakt for mer informasjon.

 

VÅRE JAVAKONSULENTER

Pr. i dag har vi følgende javakonsulenter ansatt hos oss (vi har også fra tid til annen selvstendige konsulenter og frilansere knyttet til oss)